top of page

Är allt ett?

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Vi får ofta höra att allt är ett. Att allt är en enhet.


Som den gamle mystikern Rumi sa: "Du är inte en droppe i havet. Du är hela havet i en droppe."


Vad betyder det? Går det att förstå? Svaret är ja.


Det är en fråga om perspektiv.


Vad är det som säger att jag är jag och du är du? Att vi är skilda från varandra? Fundera på det. Vad är det som konstaterar att så är fallet?


Svaret på frågan är att det är jag själv som gör den distinktionen. Det är mina tankar som konstaterar detta. Dessa tankar och denna uppfattning utgår från tankekonstruktionen om "jaget". Jaget är kärnan i vår verklighetsuppfattning och vi kan inte se bortom den.


Vår kropp fungerar som en kamera och tar bilder av allt som finns i världen. Om två personer tittar på ett äpple kommer vardera person att ha en egen bild av äpplet i sitt sinne. Ingen annan än personen i fråga kan se sitt äpple. Vi ser alltså inte världen i sig, utan bara vår egen bild av den. Därmed lever vi i en bildvärld där jaget är det centrala.


I vår bildvärld finns en enorm tanke- och känslomassa. Vi tänker ungefär 60 000 tankar dagligen. Vi upplever stress, oro, ilska, ångest m.m. I detta virrvarr och tankar och känslor dömer och bedömer vi vad som är bra och dåligt, rätt och fel, gott och ont. Härigenom tydliggörs separationen mellan mig själv, andra människor och världen runt omkring.

Tänk om man skulle radera ut det här "jaget"? Vad skulle hända med perspektivet?


Vi kan skaffa oss en uppfattning om vi tänker på följande sätt: Föreställ dig att du försvinner från det rum i vilket du sitter. Nu finns bara det tomma rummet utan dig själv i det. Föreställ dig nu att hela det hus i vilket rummet finns försvinner. Nu återstår bara en tom markyta där huset stod. Nu föreställer du dig att hela planeten jorden försvinner. Kvar finns bara ett tomrum, runt vilket satelliter och månen cirkulerar. Nu tänker vi oss att allt i hela universum försvinner, från minsta dammpartikel till största galax. Kvar finns blott ett oändligt tomrum. Vårt perspektiv har nu blivit detta tomrum. I detta tomrum existerar allt; föreställ dig att alla galaxer, stjärnor, planeter, månar och jorden kommer från detta tomrum. Ditt sinnesuppfattning är nu hela världen. Du blickar från hela världens perspektiv, där hela världen har blivit du. Från detta perspektiv är du den minsta droppen i havet, liksom hela havet i sig. Du är det individuella och det hela i ett.


Det här är mer än ett tankeexperiment. Det här är vad som händer när vi mediterar på att ge upp och släppa jaget - egot. När egot löses upp har vi hela universum inom oss, ty vi är universum. Allt som existerar är oss själva. Det är existens i sig. Ren existens och källan till allt liv. Modern till all skapelse. Här finns inga tankar, inga dömanden. Allt bara är. Det här är även platsen för acceptans och villkorslös kärlek.


Detta är innebörden av att allt är ett.Om du är intresserad av att upptäcka att allt faktiskt är ett, är mitt råd att börja meditera. Man får då insikt om att det förhåller sig på det sättet på ett djupare plan än bara tankens.


Michael

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page