top of page

Är meditation något för mig?

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Allt fler blir nyfikna på meditation. Från att ha varit något som endast ett fåtal, lite flummiga, människor sysslade med, håller meditation på att bli mainstream. Nuförtiden finns det yogastudior, meditations- och mindfulnesscenter i vart och vartannat gathörn och meditationsappar nedladdade på nästan varje telefon. Men vad är egentligen meditation och hur kan det hjälpa mig?


Den som har ägnat sig åt meditation ett tag vet att meditation är något fundamentalt. Det är något som man kan använda sig av i alla livets situationer. Meditation handlar om kvaliteten på ens sinne och sinnet är vårt fönster till världen oavsett vad vi gör.


Ett välmående sinne betyder ett gott liv. Ett gott liv har lite att göra med hur mycket pengar vi har, vilket arbete vi utför, våra kärleksrelationer. Givetvis spelar sådana omständigheter in i hur vi värderar vår livskvalitet, men till syvende och sist är det inte dem som är avgörande för vårt välbefinnande. Vem har exempelvis inte känt sig ledsen, deprimerad och ensam trots att alla ens behov varit mer än tillräckligt uppfyllda? Det vi så många gånger har hört, att lycka inte går att skaffa sig i yttre omständigheter, inser nu fler och fler på riktigt.


Många som söker sig till meditation har någon form av grundproblem i livet som de önskar komma tillrätta med. De letar exempelvis sätt att hantera stress och oro/ångest, komma över trauman, övervinna rädslor eller förbättra relationer.


Vid en närmare betraktelse av dessa skäl ser vi att grundorsaken till problemen ligger i det mentala, dvs. i sinnet. Enkelt uttryckt kan man säga att orsaken till att vi stressar är att vi bär stress inombords. Hade vi inte haft stress inombords, hade livet heller inte upplevts stressigt. Detsamma gäller oro, ångest och rädslor. Hade vi inte förväntningar, motsättningar och dömanden inombords hade vi heller inte haft problem med våra relationer. Den beständiga lösningen för att komma tillrätta med den här typen av problem är att rota upp dem ur sinnet och göra sig av med dem.

Många tänker kanske på meditation som något krävande där man sitter i lotusposition, andas djupt och försöker att inte tänka på någonting. Möjligen tänker de därför att meditation inte är något för dem. Detta är dock långt ifrån sanningen. Det finns visserligen många olika metoder och sätt att meditera, men i grund och botten handlar meditation om att tömma sinnet från tankar, känslor, oro, stress m.m. För att göra detta behövs ingen speciell utrustning, och man behöver heller inte sitta eller andas på ett visst sätt. Meditation är något som kan utövas varsomhelst, närsomhelst.


Att meditera innebär att man blickar inåt. Det är en rannsakningsprocess där man går igenom vad man bär på och släpper det. Alla som gör detta inser att de bär på oerhört många lager av tankar, känslor, föreställningar, koncept inombords. Dessa uttrycker sig genom stress, oro, oförmåga att acceptera förändringar, dömanden, katastroftankar m.m. Ju mer medveten man blir om allt man bär inombords, desto tydligare blir det att det inte går att leva det liv man önskar om man fortsätter bära på detta.


Genom meditationen frigörs sinnet från vandrande tankar, oro, stress, bindningar och identifikationer med bra/dåligt, gott/ont, m.m. I takt med denna uttömning återvänder vårt sinne/medvetande gradvis till sin ursprungliga form, ett varande som man kan kalla ursprunget eller sanningen.


Med det tomma, ursprungliga, sinnet hanterar vi komplicerade situationer bättre därför att vi lever i ett stadie av naturligt flöde och visdom. Vi har inga distraherande tankar och kan helhjärtat ägna oss åt det vi behöver göra. Vi oroar oss heller inte för att misslyckas. Det gör så att vi vågar prova nya saker och utveckla oss. Osunda maktbalanser i vår tillvaro jämnar också ut sig. Där vi varit i underläge har vi möjlighet att säga ifrån och vara starka. I fall där vi inte har lyssnat på eller förringat andra inser vi att vi måste släppa fram dessa människor. Vi vågar vara ärliga både mot oss själva och andra och agerar även utan någon dold agenda eller att förvänta oss något i utbyte. Människor runt om oss känner sig därför behagliga till mods och vi kan bygga meningsfulla och givande relationer. En naturlig inre styrka och självförtroende infinner sig.


Vårt ursprungliga, sanna, sinne är alltid naturligt positivt. Det är en positivitet som alltid är där och inte är beroende av att särskilda yttre omständigheter för att vara tillfreds. Med ett sådant sinne kan vi hantera livet på bästa sätt. I framtiden kommer med all säkerhet meditation vara lika naturligt som att borsta tänderna. Meditation är något som alla människor behöver.
34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page