top of page

Ett liv i flöde

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Påven sägs ha uttalat att inget i naturen lever för sig själv. Floderna dricker inte sitt eget vatten. Träden äter inte sin egen frukt. Poängen här är att världens princip är samexistens, vilket betyder ett liv i osjälviskhet. Endast på det sättet kan balans uppnås. Ett liv i enlighet med denna princip är ett lev i flöde, ett liv i harmoni och utan blockeringar.Hur kan vi som människor leva i ett sådant flöde? Hur kan jag leva osjälviskt? Det är bara möjligt om vi ger upp våra "själv", våra "egon". Ett liv fritt från ego och själviska begär leder automatiskt till ett liv i balans och harmoni. I takt med att vårt medvetande blir större inser vi att detta är en resa som vi alla måste göra förr eller senare. Faktum är att vi befunnit oss på den resan hela tiden. De problem som vi lider av just nu kan med bestämdhet härledas till vårt sinne; de kan inte beskyllas något annat.


För att uppnå detta behöver vi en metod, ett verktyg, för att göra oss av med självet/egot. Självet består av identifikationen till ens levda liv, ens vanor som är den sinnesstruktur vi ärvt från förfäder samt kroppen. Genom meditation som bland annat lärs ut hos Stockholm Meditation kan vi bli medvetna om hur vårt sinne styr vår upplevelse av oss själva och världen. I takt med att vi blir medvetna om den kan vi "släppa" eller "tömma ut" sinnet. I takt med att vi gör återgår vårt medvetande till sitt ursprung som inte är bundet till form, koncept, dogmer, det förflutna, framtiden m.m. Vårt medvetande blir här-nu - det som är. Från det här perspektivet existerar världen som den är. Det är ro och frid, enhet och samexistens.


Denna video beskriver det ovan sagda väl.


Ta kontakt med Stockholm Meditation för att få mer information om metoden som gör att vi kan göra oss av med vårt (falska) själv/ego och återgå till vårt sanna, verkliga jag.33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Är allt ett?

Comentarios


bottom of page