top of page

Förbättrade relationer genom meditation

Uppdaterat: 19 apr. 2023

De flesta av oss har en eller flera relationer som inte är bra. Oftast är det våra nära relationer såsom våra föräldrar, vår partner eller våra barn.


När dessa relationer blir alltför smärtsamma söker vi oss ofta till någon metod för att få hjälp, såsom terapi eller meditation.


Mindfulness acceptans övning

Det viktiga är att förstå att i de flesta fall ligger problemet till en dålig relation i tanken på att jag har rätt och den andre har fel. Vi försöker att bota relationen utifrån detta paradigm, kanske genom att försöka med olika argument eller metoder. Men sanningen är den att en relation inte kommer att förändras förrän jag själv förändras. Förändring kommer till stånd när jag blickar inåt och kan se mig själv.


Genom meditation - som är introspektion - kommer vi kunna se att vi kontrolleras av en mängd känslor som inte alltid är så roliga att erkänna hos oss själva. Många som mediterar upptäcker att de i grunden styrs av någon eller några av dessa tankar och känslor i relation till andra människor.

  • Tron att jag har rätt och att den andre har fel.

  • Förväntningar

  • Fördomar

  • Stolthet

  • Mindervärdeskomplex

  • Avundsjuka

  • Rädslor

När vi vi kan upptäcka hur dessa tankar och känslor styr oss är nästa steg att kasta bort dem. I takt med att de försvinner, upphör de att styra vårt beteende. Vi har nu möjlighet att ändra oss själva.


När vi ändrar oss kommer relationen också att ändras. I många fall blir relationen bättre eftersom vi nu kan acceptera både oss själva och den andra personen. När vi exempelvis upphör att känna avund mot någon upphör vi samtidigt med ett sådant beteende som avundsjuka ger upphov till, såsom att försöka bevisa oss själva, försöka att dölja våra svagheter, bitterhet m.m. När vi har förändrat oss själva i grunden på detta sätt kan relationen omöjligen kvarstå i oförändrat skick. Vi kommer mycket lättare att kunna vara ärliga och hjärtliga mot personen i fråga och relationen kommer att växa därifrån.


Givetvis är det inte så att meditation alltid leder till att en relation blir bättre. Meditation ger oss dock vishet om hur vi kan hantera en situation. Kanske har vi valt att stanna i en destruktiv relation därför att vi innerst inne tror att vi inte klarar oss på egen hand. När vi kan släppa sådana mindervärdeskänslor kan vi också hitta styrka inom oss att avsluta den osunda relationen.


Läs gärna mer fördelarna med meditation på www.stockholmmeditation.se

25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page