top of page

Hantera kritik på ett produktivt sätt

Jag kämpade länge med kritik. Jag brukade vara extremt känslig och bli mycket arg och ledsen varje gång jag fick utstå kritik. Tack vare meditation har jag lärt mig hur man hanterar kritik på ett produktivt sätt. Nedan delar jag med mig av mina insikter och hoppas att de kan vara användbara även för dig. 😃


Orsaken till varför vi är känsliga för kritik


Varje person föds med ett mindervärdeskomplex i sinnet. Mindervärdeskomplexet talar om för oss att vi inte duger och inte förtjänar att bli älskade. Vi skäms över dessa tankar och känslor och försöker dölja dem, inte bara för andra utan även för oss själva. Eftersom vi försöker kväva dessa känslor blir vi känsliga för allt som kan trigga dem, i synnerhet kritik. Ju starkare mindervärdeskomplexet är, desto smärtsammare upplevs kritiken.


Alla människor bär på ett mindervärdeskomplex, men beroende på vår medvetandenivå kan vi grovt sett dela in människor i två olika kategorier.


  • De som till i stor grad är omedvetna om sitt mindervärdeskomplex. Anledningen till att dessa människor inte kan se sitt mindervärdeskomplex är att det är täckt av ett tjockt lager av stolthet. Stoltheten gör att dessa människor är oförmögna att ens för sig själv tillstå att de är känsliga för kritik (eller att de skulle kunna vara svaga överlag). Men det är de definitivt. När en sådan person blir kritiserad tenderar hen att avfärda kritiken som nonsens. Beroende på hur hårt kritiken slår mot personens ego kan hen antingen rycka på axlarna åt det, gå in i ilska, sluta sig, eller börja ruva på en hämnd. Sådana människor har svårt att se saker från andra perspektiv än sitt eget och har därför också svårt att förstå andra människors behov.


  • De som är medvetna om sitt mindervärdeskomplex. Dessa människor försöker dölja sitt mindervärdeskomplex samtidigt som de är medvetna om det. De kan dölja det på olika sätt, till exempel genom att försöka vara trevliga, generösa, coola, starka osv. (Givetvis i olika grad; vissa människor döljer mer och andra mindre.) Innerst inne vet dessa människor om att de är sårbara och att de kämpar för att upprätthålla en fasad både utåt och inåt. När kritiken dock tränger igenom de försvarsmekanismer som de har byggt upp kommer de att känna sig förkrossade. När detta händer kan de hata sig själva, känna extrem skam, bli mycket upprörda och ha svårt att gå vidare.


Överkänslighet blir bättre med meditation

När det gäller den första kategorin av människor finns det inte mycket att göra. De är inte mentalt kapabla att förändras, åtminstone inte för tillfället. De behöver tid att mogna. Däremot befinner sig den andra gruppen människor i en betydligt bättre sits. De kan verkligen förändras och växa som människor, redan från idag.


Vikten av ett sunt mindset


Vi har svårt för kritik eftersom vi inte accepterar våra mindervärdeskänslor och släpper taget om dem. Istället försöker vi dölja dem och agerar defensivt eller aggressivt i situationer som vi uppfattar kan hota att avslöja det "skamliga" eller "sårbara" vi bär på inombords.


Det är därför det gör så ont när våra mindervärdeskänslor rörs upp. I dessa situationer rusar våra tankar och instinktivt kan vi uppleva att något "hemskt" har hänt, något som med alla till buds stående medel bör undvikas. Eftersom vi ständigt försöker skydda oss själva kan vi utveckla ett mindset som betraktar livet som något fientligt. Vi kan tro att vi behöver "besegra" livet, undvika livet eller klara oss "levande" genom livet (ironiskt nog). Om vi inte ändrar vårt mindset kommer vi inte att förändras och vår livssituation kommer heller inte att förbättras.


Det vi behöver göra är att ersätta detta negativa mindset med ett mer positivt sådant, ett mindset som inte ryggar för eller förnekar de smärtsamma aspekterna av att vara människa, såsom att hantera kritik.

Hjälp för högkänsliga, orkidébarn

Ett sunt mindset kan se ut så här:

Livet inte här för sätta dit oss. Vi behöver inte försvara oss mot livet. Livet är en välvillig kraft som genom omständigheter, människor och utmaningar ger oss möjlighet att växa som människor. Allt händer av en anledning, varje person är där av en anledning, och allt är perfekt. Varje ögonblick är en möjlighet för oss att växa och att slutligen förverkliga vårt sanna (högre) jag.


Självreflektion


Ett mindset som detta är en bra utgångspunkt eftersom det öppnar upp för nödvändig självreflektion.


Låt säga att du har blivit kritiserad och lider av det. Du grubblar, känner dig sårad och kan inte släppa taget om det. Smärta och elände. "Varför sa den här personen så till mig? Så sjukt j*vla orättvist! Grrrr!" Okej. Kom nu ihåg att allt händer av en anledning och att detta är en möjlighet att växa som människa.


Dags att reflektera. Sitt tyst, slut ögonen och låt scenen utspela sig inom dig som en film. Observera hur du kände dig, dina tankar och känslor om dig själv om den person som utdelade kritiken. Reflektera över varför det känns svårt. Även om omständigheterna kan variera kommer du att inse att orsaken till ditt lidande i grund och botten är att din stolthet är sårad, dvs. att din uppfattning om ditt värde som människa (synen på dig själv, din syn på hur andra människor ska/bör uppfatta dig) på något sätt har blivit utmanad. När du har insett detta har du gjort framsteg! Se, du är nu klokare än tidigare. Kritiken har hjälpt dig att växa.


Detta är en sorts meditation, och genom att göra på det här sättet börjar vi frigöra och släppa taget om stoltheten inom oss. När vi släpper taget om stolthet försvinner även våra mindervärdeskänslor. Det här är anledningen till att reflektion och att släppa taget leder till självförverkligande och en högre medvetandenivå. När vi släpper taget om stolthet och mindervärdeskänslor blir vi klokare, ödmjukare, genuinare och öppnare för nya perspektiv.


Varför är det svårt att hantera kritik?

Sluta bära offerkofta | Meditera, guidad meditation i Stockholm

Orsaken till att vi vill hantera eller övertrumfa andras kritik mot oss är för att vi vill känna oss nöjda med oss själva. I grund och botten vill vi ha rätt och vara den "gode". Vi vill inte förändra oss själva; vi vill behålla saker som de är. Men detta är inte möjligt. Vi kommer att skakas om. Omständigheter, människor, livet som sådant kommer oundvikligen att skaka om oss. Detta kan inte och bör inte undvikas. Kom ihåg: Livet är en välvillig kraft som leder oss mot vår sanna själv. Det gör det med alla tillgängliga medel.


Observera att detta inte innebär att vi bör tillåta att bli behandlade respektlöst. Tvärtom: om någon sårar oss upprepade gånger kan läxan mycket väl vara att vi behöver lära oss att säga nej och sätta gränser. Om vi blir mobbade eller orättvist kritiserade måste vi reflektera över oss själva och se varför det händer. Kanske är det för att vi försöker undvika konflikter genom att låtsas vara ödmjuka, eller att vi försöker vara "goda" människor (samtidigt som vi döljer att vi bär på hat, avund, skam, osv.), eller för att vi har en offermentalitet och i hemlighet beskyller yttre omständigheter för vår olycka, eller för att vi tror oss veta bättre och är oförmögna att lyssna på andra. Det finns alltid en läxa att lära; det finns alltid något att vara tacksam för även om det kan vara smärtsamt ibland.


Några ord om berättigad och obefogad kritik


Oavsett om kritiken är berättigad eller inte är detta oväsentligt för vår möjlighet ta den som en möjlighet att växa som människor. All typ av kritik är bra om man tar det på rätt sätt.


  • Om man exempelvis anser att kritiken varit orättvis, kan man se de sårade och arga känslorna som kritiken väcker inom en och släppa taget om dem. Man kanske även kan se rädslor eller undvikande beteenden som man kan släppa taget om.


  • Om kritiken varit berättigad, kan man reflektera över sig själv och blir medveten om det själviska beteendet som föranledde kritiken. I båda situationerna har man blivit klokare och gjort framsteg mot att finna sitt sanna jag.


Den verkliga innebörden av att övervinna kritik


Den kritik som vi har haft så svårt att hantera kommer att upphöra den dag vi har lärt vår läxa, när vi har gjort vår nödvändiga självrannsakan, gett upp vår stolthet och våra mindervärdeskänslor. När vi nått så långt kommer kritiken inte längre att vara relevant. Faktum är att den inte ens kommer att inträffa eftersom den inte längre är en del av vår karma eller livslinje.


Livet kommer att fortsätta, men eftersom vi nu har vuxit och utvecklats är det dags att möta en annan typ av situation, något som verkligen utmanar oss och låter oss se vår återstående stolthet och våra mindervärdeskänslor. Men vid det här laget har vi förstått livets mekanismer och är kapabla att acceptera vad som än händer, lära oss av det, växa och gå vidare. Detta är den verkliga innebörden av att övervinna kritik och andra svårigheter i livet.


Michael35 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Steven Trpenov
Steven Trpenov
May 30, 2023

Thank you :)

Like
bottom of page