top of page

Hur övervinner jag tvivel?

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Vi är många som lider av ständiga tvivel. Tvivel på att vi klarar av det vi ska, tvivel på om vi är bra nog och tvivel på om vi har gjort rätt val i livet. Dessa tvivel kan bli väldigt jobbiga att bära då man lever i en ständig osäkerhet på om det man gör är rätt eller om man går emot sin intuition. Kan meditation hjälpa? Svaret är ja.


Tvivel är ett av två ting: antingen är det ett uttryck för vår intuition som säger att vi bör förändra något eller så är det våra rädslor som väcker tvivel på om vi lever rätt.


Tvivel som uppstår när vi går emot vår intuition

Under livets gång finner nog de flesta människor att de någon gång befinner sig på en plats eller i en relation som inte riktigt känns rätt. Något inom oss säger åt oss att vi bör agera på något sätt för att förändra vår situation, men vi har inte den inre klarheten eller styrkan för att kunna se eller göra det vi bör göra.

Oftast löser det sig av sig själv efter hand. Ett beslut mognar fram, omständigheter klargör det vi behöver göra. Men i vissa fall blir tvivlet en långvarig pärs som vi inte vet hur vi ska ta oss ut ur. I dessa fall beror tvivlet på en inre rädsla som har greppat tag i en. Vi vet - mer eller mindre tydligt - att det är något som behöver ändras, men vi har helt enkelt inte modet att göra detta. Rädslan är för stark.


Tvivel som uppstår trots att vi följer vår intuition

Tvivel kan också yttra sig i situationer där vi egentligen vet att vi gör det rätta, vi följer vår intuition och inre kompass. Dock fördunklas denna intuition av rädslor och tvivel. Dessa rädslor och tvivel kan få ytterligare bränsle av andra människors reaktioner eller oförståelse. Artister, entreprenörer och andra personer som gör något som "sticker ut" upplever säkert dessa tvivel ofta, men de drabbar nog de flesta människor vid olika tidpunkter i livet.


Tvivlen i dessa fall beror på ett inre mindervärdeskomplex som viskar till oss "du duger inte, du klarar det inte, du gör dig själv till åtlöje". Så länge vi bär på det här mindervärdeskomplexet lever vi i ständig kamp mot det; när omständigheterna ger "stöd för" mindervärdeskomplexet, exempelvis då saker och ting inte går enligt plan eller vid misslyckanden, är det extra svårt att inte ge efter för det.


Mindervärdeskomplex är den gemensamma nämnaren

Oavsett om det tvivel vi upplever faller in under den första eller andra kategorin är den gemensamma nämnaren mindervärdeskomplex.


I det första fallet litar vi inte till vår kapacitet och vi har heller ingen tilltro till livet. Vi väljer det som är framstår som enklare och upplevs tryggare, trots att det egentligen inte är det som vi vill. I det andra fallet upplever vi tvivel på grund av att vår mindervärdeskänslor talar om för oss att vi inte duger.


Hur meditation verkar mot tvivel

Genom att meditera låter vi de rädslor som vi har inombords komma upp till ytan och släpper dem. Vi blickar inåt och kastar bort dem. I takt med att vi tömmer ut vår mindervärdeskänslor händer det saker inombords. När det inte inte längre någon "motor" som ger bränsle till rädslorna förändras vårt sinne.

Oftast brukar det börja med att vi, trots att rädslorna finns där, ändå kan känna ett mer påtagligt lugn inombords, en "kärna av ro". Denna kärna blir allt större och det blir allt lättare att fatta beslut, att vara ärliga mot oss själva och mot andra. Detta förändrar dynamiken i förhållande till människor och situationer. Livet sätts i en större balans och harmoni.


Man kan säga att livet blir mer av ett flöde. Vi gör det vi gör, utan att fundera så mycket på det. Vi följer naturligen vår inre kompass, något som känns naturligt och odramatiskt. Vi fokuserar på det som är rätt för oss, det som är vårt naturliga uttryck. Eftersom vi har släppt mindervärdeskänslorna har vi en djup tilltro till vårt sanna jag. Vårt hjärta är öppet.


Svaren kommer naturligt

Hur en viss situation utvecklas när vi släpper tvivlen är en fråga om omständigheter och synergier. Vi kan inte veta det på förhand och svaret är inte alltid självklart.


Låt säga att vi befinner oss i en svår relation som vi inte har förmått lämna på grund av att vi varit för rädda för att bli ensamma. En möjlig konsekvens av att släppa rädslan av att bli lämnad kan vara att vi tar steget och lämnar relationen. Men det behöver inte nödvändigtvis bli så. Dynamiken i en dålig relation kan exempelvis - givetvis beroende på omständigheterna - förändras när vi släpper våra rädslor på så sätt att relationen får en ny bäring och glädje. Detsamma kan gälla ett arbete eller egentligen vilken situation som helst. Eftersom vårt sinne har blivit nytt och förändrat blir det sätt på vilket vi hanterar livet också nytt.


Det är en spännande och tacksam utveckling. Vi upptäcker en naturlig glädje i att leva.


Vill du lära dig meditera? Jag rekommenderar Stockholm Meditation.

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page