top of page
  • Skribentens bildGaby

Hur en sköldpadda mitt ute i havet, en livboj och meditation hjälpte mig att bli tacksam

Visste du att du är ett mirakel? Föreställ dig att 2,5 miljoner människor, motsvarande folkmängden i Rom, bestämmer sig för att spela ett spel med en biljonsidig tärning. Alla kastar tärningen och får samma exakta nummer, säg 550 343 279 001. Oddsen för att alla får samma nummer på sin tärning är desamma som att du föddes, dvs. 1 av 400 biljoner. (Källa: Huffington Post.)


Meditationskurser i tacksamhet. Hantera misstag.

För att uttrycka det på ett annat sätt: sannolikheten för att du föddes är densamma som om en sköldpadda skulle simma runt i ett helt hav, i vilket det finns en enda livboj som flyter omkring någonstans på ytan, och att sköldpaddan, utan att på förhand veta var livbojen är, dyker upp till ytan och sticker huvudet genom livbojen. På första försöket. (Källa: Huffington Post.)


Okej, jag tycker att alla borde spela på lotto idag! Allvarligt talat, att födas är ett mirakel.


Ett mirakel är en händelse så osannolik att den är nästan omöjlig.

-Dr. Ali Binazir


Och ändå är det omöjliga möjligt; vi är alla här. Så varför pratar jag om sannolikheten att födas? Jo, tacksamhet. Under många år tog jag för givet att jag fötts i världen. Jag var så fast i mina egen tankegångar, mina egna bekymmer, att jag helt hade glömt bort att vara tacksam.


Så idag vill jag dela med mig av min upplevelse om tacksamhet och om hur meditation hjälpte mig att bli en tacksam människa.


Jag ville bara bli lycklig och lösa mina problem


För att vara ärlig började jag inte med meditation för att bli tacksam. Att vara tacksam fanns inte ens i mina tankar. Jag ville bara bli lycklig. Jag ville lösa mina problem.


Hur man slutar att jaga lycka och blir nöjd och tacksam.

Vilka problem hade jag innan jag började med meditation? Jo, jag var väldigt stressad. Jag oroade mig hela tiden: om framtiden, om vad människor skulle tycka om mig, om jag var tillräckligt bra på mitt jobb, om hur jag skulle kunna bli framgångsrik. Jag strävade efter saker som jag inte hade och som jag trodde skulle göra mig lycklig. När jag väl fick dessa saker oroade jag mig istället för att förlora dem. Det kändes som om jag jagade något som jag aldrig skulle kunna uppnå, och jag började känna mig trött och utmattad.


Vid det här laget hade jag levt tillräckligt länge för att inse att det sätt jag gjorde saker på aldrig skulle leda mig till den lycka jag sökte fånga. Livet, situationer och människor uppförde sig sällan på det sätt jag ville att de skulle. De gånger jag upplevde att jag äntligen lyckats fånga lyckan, förändrades livet igen, och jag fick nu försöka parera denna ständigt föränderliga värld tillsammans med den bräckliga lycka jag hade fått fatt i. Det gick givetvis inte.


När jag först började meditera lät det som om meditationen kunde lösa alla mina problem och att jag äntligen kanske skulle få en chans att fånga den där ständigt undflyende lyckan för gott.


Min inre resa för att finna lösningar på problem och hitta lycka


När jag började min meditationsresa trodde jag verkligen aldrig att den skulle ta mig på den vildaste inre berg-och-dalbanan genom tiderna.


Det finns inget utanför dig själv, se inåt. Allt du vill ha finns där.

-Rumi.


Jag hade hört många inspirerande och kloka citat som pekade på att svaren fanns inom mig. Jag visste bara inte vad de menade, eller hur jag skulle hitta detta "inom mig". Tills jag började meditera. Från den stunden började jag så småningom att förstå.


Meditation lärde mig kraften i och den grundläggande nödvändigheten av självreflektion. Anledningen till att jag brottades med problem var på grund av mig själv. Innan meditation skyllde jag på andra, jag beskyllde omvärlden och min livssituation för bekymmer och brist på lycka. Men när jag mediterade insåg jag att källan till min smärta var mitt eget sinne.


Meditation lärde mig hur viktigt sinnet, det mentala, är. Jag åt hälsosamt och tränade eftersom jag visste att det var bra för min kropp, men hur var det med sinnet? Att äta hälsosamt och träna hjälpte mig inte att bli av med min stress, i vart fall var det ingen permanent lösning. Jag använde träning för att tillfälligt lindra min stress och även om det hjälpte för stunden, var det inte lösningen på problemet.


Det är rätt lustigt egentligen: under många år hade jag ont i ryggen, och då nöjde jag mig aldrig med temporär smärtlindring. Jag ville hitta en permanent lösning. Jag ville hitta roten till problemet, gå till botten med problemet och bli smärtfri, vilket jag också lyckades med.


Så hur kunde jag då tycka att det var okej att hantera min mentala smärta med temporära lösningar? Jo, endast av den anledningen att jag inte kände till att det fanns en lösning, ett sätt att ta faktiskt åtgärda problemet en gång för alla. Men det fanns det. Meditation tog itu med roten till smärtan, nämligen mina tankar.


Tankar blir ord blir handlingar blir öde


Enligt National Science Foundation tänker vi cirka 60 000 tankar varje dag, av vilka 80 procent är negativa och 90 procent är desamma som vi tänkt dagen innan. Inte undra på att jag led! Hur skulle jag kunna gå vidare med alla dessa negativa tankar?


Tankar spelar roll eftersom de är roten till alla handlingar, vilka i sin tur avgör om man kommer att lyckas eller inte.


Se på dina tankar,

de blir till ord.


Se på dina ord,

de blir till handlingar.


Se på dina handlingar,

de blir till vanor.


Se på dina vanor,

de blir din karaktär.


Se på din karaktär,

den blir ditt öde.


-Mahatma Gandhi


Så vilka tankar hindrade mig från att bli lycklig?


Jag tänker för mycket? Hur kan meditation hjälpa? Meditationskurser i Stockholm

Om jag tänker tillbaka på tiden innan jag började meditera, hade jag många tankar som hindrade mig från att vara lycklig. För att nämna några: oro för framtiden, oro för vad människor tyckte om mig, tankar på att behövde något "externt" för att kunna vara lycklig, såsom erkännande från andra eller ett jobb som jag älskade, tankar på att jag inte dög i jämförelse med andra samt rädslan för att min kapacitet inte skulle räcka till för att få det liv jag ville ha.


Dessa tankar fick mig att försöka att få den yttre världen att passa min tankevärld, men ett sådant betraktelsesätt åtgärdade inte grundproblemet, dvs. tankarna som sådana.


Låt säga att jag skulle gå omkring med blåa glasögon. I sådana fall skulle jag se en blå värld hur hårt jag än ansträngde mig för att se den i en annan färg. På samma sätt förhöll det sig med de (mentala) glasögon som jag betraktade livet genom. Med dessa glasögon kunde jag bara se mig själv som en person oförmögen att lyckas, en person som ingen annan människa skulle kunna älska eller tycka om. Det här var något som jag aldrig skulle kunna förändra genom att försöka ändra på andra människor eller världen utanför mig själv. Vad jag istället behövde göra var att ta av mig mina verklighetsförvrängande glasögon.


Meditation lärde mig hur jag kunde ta av mig mina glasögonen. Dessa glasögon som inte tjänade mig längre. Kanske gjorde de det vid en tidpunkt, när jag var yngre. Kanske skyddade de mig från att bli sårad, men nu var de bara till skada.


Att inse att det var mina tankar som problemet var inte lätt, men det var nyckeln till att ändra tankarna och bli lycklig


Anledningen till att människan tycker att livet är svårt

är att hon försöker att leva enligt sin egen vilja.

När hon ger upp allt vad hon bär i sitt sinne

blir hon ett med världen och anpassar sig till världen.

Livet blir då inte så svårt.

Acceptans leder till den största förmågan;

ett tacksamt och positivt sinne tillhör den som accepterar.

-Woo Myung


Det var här som min strävan efter lycka och infinnandet av tacksamhet började att sammanstråla.


På ett sätt har meditation varit den mest förödmjukande upplevelsen i mitt liv eftersom jag varit tvungen att acceptera att jag har fel och att det är jag som är orsaken till mina problem. Och det, kan jag tala om, var inte lätt för en person som inte tycker om att ha fel.


Att tillstå att jag har fel kändes för mig som ett angrepp på vem jag var, hela min identitet. Det tog ett bra tag att släppa den tanken, den försvarsmekanismen.


Det som gjorde det möjligt att släppa mina tankar var insikten av vad den meditation som jag praktiserar betonade:


Guidad meditation i Stockholm

Som människa lever jag inte i världen utan i min egen sinnesvärld och tror att denna subjektiva värld existerar. Om vi tänker från ett annat perspektiv är universums tomhet något som alltid har funnits. För omkring 13,8 miljarder år sedan började stjärnorna, solen, månen och jorden att existera. Men om vi ser från universums perspektiv hade inte stjärnorna, solen, månen eller jorden börjat existera förrän människan kom till världen. Det var först när människor började existera i världen som människans sinne började tänka att stjärnorna, solen, månen och jorden existerar. Detta mänskliga sinne, dvs. mitt sinne, gör kopior av vad som tillhör världen och tänker att den världen existerar. Men det mänskliga sinnet är en falsk värld, en bild.


Genom meditation insåg jag gradvis att jag levde i mitt eget sinne, inte i världen. Och för att leva i världen, för att se världen som den är, var jag tvungen att släppa mitt sätt att tänka.


Man kan säga att jag bytte ut mina negativa stressglasögon mot universums glasögon.


Steg för steg kunde jag notera att mitt sinne förändrades. Jag kunde se alla negativa tankar, alla bekymmer, alla tvivel på mig själv, försvinna.

Bästa meditationen i Sverige.

Ju mer jag mediterade, desto mer återgick mitt sinne till sitt ursprungliga tillstånd. Jag blev lycklig. För första gången förstod jag att lycka inte var något som fanns utanför mig, utan inom mig. Jag behövde bara ett sätt att nå den.


Att vara tacksam är viktigare än att vara lycklig eftersom tacksamhet banar väg för en djupare lycka, den typ av lycka som är beständig och inte kommer och går.


Att vara lycklig betyder att bli det Sanna Sinnet.

Det Sanna Sinnet är lyckan självt.

Det är sinnet som accepterar allt och som inte har dömande som uppstår i det mänskliga livet.

Det är det tacksamma sinnet som är lyckligt.

- Woo Myung.


Jag trodde att lycka var något som fanns utanför mig själv, men den fanns inom mig hela tiden, och den finns inom oss alla.


Sann lycka är lycka som är beständig


I en värld där så mycket oväntat kan hända, har meditation gett mig en grund som står pall även när livet är tufft, som inte ger vika när världen i övrigt rasar samman.


Är det den typ av grund du söker? I så fall, rekommenderar jag definitivt att prova den här meditationen. Denna grund har gjort det möjligt för mig att kunna nå ut till en annan människa och säga 'hej, hur mår du?' Om min grund är stabil kan jag vända mig till dig och fråga om du behöver hjälp.


Ju starkare denna grund är, desto mer tacksam har jag blivit. Och inte bara tacksam när saker och ting går min väg. Faktum är att många gånger går saker och ting inte alls min väg. Men när jag mediterar blir jag tacksam även för sådant som vid första anblick är utmanande men som ger mig en möjlighet att reflektera på mig själv och se mina tankar, en möjlighet att övervinna mitt negativa synsätt och att växa som människa.


Att vara tacksam är viktigare än att vara lycklig


Att vara tacksam innebär att mitt sinne är öppet, och om mitt sinne är öppet kan jag se vad detta ögonblick har att lära mig. På detta sätt kan jag övervinna svårigheter och växa.


Tacksamhet har inneburit att jag nu kan:

  • Uppskatta det jag har vilket gör att jag är lugn och fridfull inombords.

  • Inte jämföra mig med andra vilket hjälper mig att se mina styrkor och uppnå resultat.

  • Anpassa mig till världen och andra människor vilket hjälper mig att hantera relationer och svårigheter med mindre stress och på ett bättre sätt.

  • Reflektera över mig själv även när livet är tufft vilket gör att jag kan lära och växa.

  • Övervinna utmaningar och fortsätta framåt vilket gör att jag kan nå mina mål.

Här är en bra artikel från Forbes som säger att det inte kan finnas någon tacksamhet utan lycka.


Tacksamhet har banat vägen för mig att nå min fulla potential och njuta av processen längs vägen.


Det kommer alltid att finnas utmaningar, det är så vi växer. Men det är hur vi hanterar dessa utmaningar, hur vi agerar efter ett misstag, som är avgörande för framgång.


Människan genomgår otaliga prövningar när hon lever i sin falska sinnesvärld. Att leva ett liv innebär att möta otaliga prövningar som är testet. Acceptera andra människor, beröm dem och förstå att allt i världen finns där för att testa dig. Den som vet detta och hanterar sina prövningar med visdom i allt vad hen företar sig är en vis person och en segrare.

-Woo Myung


Att sätta upp stora mål innebär att jag försätter mig i situationer där jag kommer att misslyckas och behöver lära mig nya sätt att gå vidare på.

-Ray Dalio


Genom att läsa vad kloka människor, som har lyckats, säger har jag kommit att inse hur viktigt det är att göra misstag och misslyckas för att lyckas. Jag var alltid rädd för att göra misstag, alltid rädd för att misslyckas. Det var min största rädsla. Meditation hjälpte mig att övervinna denna rädsla.

Meditationskurs: Hantera misslyckanden genom meditation.

När jag mediterade förändrades mitt sätt att se på misslyckanden. Jag brukade gå sönder inombords om jag misslyckades, så till den grad att jag undvek situationer där jag kunde misslyckas. Detta gjorde att jag blev frustrerad och fast i en negativ spiral. Men när jag fortsatte att meditera, påverkades jag inte längre så mycket när jag misslyckades. De negativa tankarna, som tidigare var som en tsunami, blev med tiden en storm och sedan, efter ytterligare en tid, en bris. När jag utmanade mig själv mer, märkte jag att jag kunde övervinna mer och växa mer. Denna process av att prova, misslyckas, lära sig, gå vidare, är mönstret för framgång. Utan meditation hade jag aldrig kunnat fullfölja detta mönster eftersom jag alltid slutade när motgången kom eller inte ens brydde mig om att försöka.


Nuförtiden ser jag utmaningar snarast som möjligheter att lära mig mer om mig själv och övervinna de negativa tankar som fortfarande finns kvar. Jag växer mer och mer till den person som jag vill vara, vilket känns mycket uppfyllande.


Du kan bli vad du vill, du kan bli lycklig.


Var och en av oss lever i vår egen sinnesvärld som vi själva har skapat. Det är upp till oss att komma ur våra gamla tankemönster som inte längre tjänar oss och återfå vårt ursprungliga sinne. Jag har sett många människor börja med meditation av olika skäl. Alla av dem hittade de svar de sökte genom att återfå sitt ursprungliga sinne.


Om du vill bli lycklig, kan du börja så här:


1. Acceptera att du själv är ansvarig för din olycka.

Detta är det svåraste steget eftersom det är så mycket lättare att skylla på omvärlden, men när du kan ta ansvar för dig egen olycka, skapar du utrymme för förändring.


2. Be om hjälp.

a. Om du kunnat hitta lyckan på egen hand, hade du redan gjort det. Att erkänna för sig själv att man behöver hjälp är modigt.

b. Hitta någon som du vet är lycklig och fråga dem hur de har lyckats med det.

c. Börja meditera!


3. Öva tacksamhet.

a. Tillbringa fem minuter om dagen med att tänka på fem saker som du är tacksam för.

b. Ha tålamod: dina tankar kommer inte att förändras över en natt, det tar tid. Ge inte upp.


Avslutande tankar


Jag började meditera för att bli lycklig, men innebörden av lycka har förändrats för mig. Jag brukade tro att lycka handlade om att hitta stabilitet i livet genom materiella ting, jobb, en meningsfull karriär eller meningsfulla relationer. Missförstå mig inte, jag värderar fortfarande dessa saker, men de utgör inte längre grunden för min lycka.


Grundkurs i meditation

Jag har nu hittat den stabilitet jag letade efter inom mig själv, vilket betyder att jag har hittat en lycka som inte kommer och går; den är beständig eftersom den är baserad på tacksamhet och acceptans istället för på önskningar och begär. Och det fantastiska är att denna orubbliga lycka finns inom oss alla.


När jag ser tillbaka är jag faktiskt tacksam över att jag var så girig efter lycka och försökte så hårt att hitta den utanför mig själv. Det fick mig nämligen att inse att jag inte hade svaret och inte kunde hitta det själv.


Meditation ledde mig till svaret på alla mina problem, alla mina olösta frågor och tvivel. Genom att meditera har jag bytt ut rädsla, oro och stress mot tacksamhet, förändring och sann lycka.


I detta liv, där det är ett mirakel att du ens är född, varför inte hitta verklig lycka, en verklig lösning på dina problem? Det är definitivt lättare än att hitta en ensam sköldpadda mitt ute i havet!


Om du vill ta reda på mer om meditation, kolla in denna unika meditation som kommer att sätta dig på vägen att förändra ditt öde.


Vilka tankar hindrar dig från att vara lyckliga? Det vore roligt att få ta del av dina kommentarer nedan. 😊


Gaby

Översatt från engelska

55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page