top of page

Kan man sluta älta misstag?

Förr brukade jag alltid gräva ner mig i mina gamla misstag. Det var både smärtsamt och tog mycket energi. Tack vare meditation har jag övervunnit denna svårighet och har helt slutat att älta. I det här inlägget delar jag med mig av vad jag hittills har insett på min meditationsresa; min förhoppning är att det kan vara användbart även för dig.


Vad är misstag?

Meditera i Stockholm. Den bästa meditationen.

Vi fungerar på ett liknande sätt som en kamera. Med våra fem sinnen tar vi bilder på allt i världen och lagrar dem i vårt sinne. Vi sparar även vårt känslomässiga tillstånd i dessa bilder. Detta sker hela tiden, även just nu. Det vi upplever är vår subjektiva syn på världen, och våra tankar och känslor finns inuti denna subjektiva bild.


Tänk tillbaka på ett ögonblick i ditt liv när du kände dig glad. Kanske kan du se var du befann dig, med vem, och så vidare. Bara genom att tänka på den här händelsen kommer du att känna samma glada känsla som du upplevde då. Anledningen till detta är alltså att känslan är lagrad i bilden. Om du gör samma sak med en smärtsam bild kommer du att kunna känna den smärtan eller sorgen igen.


Följaktligen är misstag ingenting annat än berättelser som är kopplade till negativa tankar och känslor inuti vårt sinne. De påminner om videoband märkta med etiketten "misstag". När vi betraktar misstag på detta sätt blir det uppenbart att de inte existerar i nuet och att de inte är reella (dvs. de finns inte). Även om vi rent logiskt kan förstå detta, är det för de flesta ändå svårt att se bortom tidigare misstag.


Bindningar


Anledningen till att det är så svårt att gå vidare från misstag är att vårt sinne är "klibbigt", dvs. det har en benägenhet att klamra sig fast vid de bilder som vi har tagit av världen. Detta är våra bindningar. Graden av klibbighet varierar mellan människor, och en tungt vägande faktor för vår benägenhet att utveckla starka bindningar till våra misstag är graden av mindervärdeskomplex som vi bär på i sinnet. Om vi har starka mindervärdeskänslor håller vårt sinne sannolikt hårt fast vid just sådana bilder som passar vårt mindervärdeskomplex, såsom tidigare misstag eller gånger då vi på annat sätt kände oss otillräckliga. Dessa bindningar gör att vi ältar och har svårt att gå vidare.


Vi behöver inse att vårt sinne älskar dessa bindningar. Även om vi kanske säger att vi avskyr att älta misstag, är det faktiskt en av vårt sinnes favoritsysselsättningar. Anledningen till detta är att bilderna erbjuder sinnet något som är bekant och tryggt att sysselsätta sig med. Bilderna av tidigare misstag går väl ihop med mindervärdeskomplexet i sinnet, vilket gör det mycket bekvämare för sinnet att älta dessa händelser än att bryta sig loss från dem och gå vidare.


Vikten av att befria sinnet


Det jag har kommit att inse genom meditation är att vi bör göra det till vår högsta prioritet, ja, till vår livsuppgift, att befria oss från vårt sinnes bojor. Om vi gör det väntar ett glädjefullt liv där vi inte dröjer oss kvar vid tidigare misstag. Vi lever alltid här och nu.


Innan jag mediterade trodde jag att påståenden som "leva i nuet", "befria sinnet" eller att "bli verkligt lycklig" bara var floskler utan någon riktig betydelse. Jag trodde inte att det var möjligt att uppnå en tillräckligt hög medvetandenivå för att något sådant skulle kunna ske.


Ju mer jag mediterade desto mer förstod jag att det faktiskt var möjligt. Anledningen är att meditation tar oss tillbaka till verkligheten, till det sanna. När vi tömmer vårt sinne ser vi att allt i världen är en verklighet; vi kan se det eftersom vårt sinne har blivit ett med verkligheten självt. Denna verklighet är inte fylld av tankar på tidigare händelser. Det är bara vad det är. Just nu och just här.


Mindfulness i Stockholm.

Ett verkligt liv är ett liv i flöde. Vi gör vad vi gör, och när vi ägnar oss åt en uppgift kommer resultat som en naturlig följd. Detta är en princip. Att leva ett verkligt liv är ett högre liv än ett liv som är ständigt är fyllt av tankar på tidigare misstag eller andra bekymmer. Vi är skyldiga oss själva att arbeta för att komma ut ur sinnesvärlden, eftersom vi endast då är kapabla att se livets verkliga betydelse och skönhet.


Hur man befriar sinnet


Sättet att bli sann/verklig är genom att göra sig av med "videoinspelningarna" av tidigare händelser i sinnet tillsammans med alla tankar och känslor som är knutna till dessa händelser. För att uppnå detta behöver vi praktisera en meditation som gör detta möjligt.


Det finns två aspekter av meditation: introspektion och att släppa taget. Genom att blicka inåt blir vi medvetna om vad vi har i vårt sinne: historier, begrepp, tankemönster etc. Dessa är begränsningar som hindrar oss från att vara ett med sanningen/verkligheten. Genom att släppa dem befriar vi vårt sinne, vilket gradvis återvänder till sanningen/verkligheten, som är sinnets ursprungsform.


För att sluta älta misstag är en bra start att tillåta sig att, i lugn och ro, se de gamla misstagen utan att trycka undan eller förneka dem. Sitt bekvämt, slut ögonen, och blicka inåt. Se varje gång du gjort ett misstag; låt händelserna spela upp sig i ditt inre. Det är sannolikt att du nu börjar känna dig illa till mods. Du kanske upplever ångest eller självhat. Detta är ett bra tecken eftersom övningen visar dig bindningar till både mindervärdeskomplex och stolthet. Tillåt de tidigare misstagen att komma upp och tillåt också smärtan att stiga upp inom dig. Kämpa inte emot. Observera bilderna och låt dem passera.


När vi gör detta kommer dessa bindningar att börja lösas upp. Med tiden kommer det inte längre att göra ont att se misstagen, och de kommer att framstå som allt mindre "relevanta"; vi kommer inte längre ha något behov att underhålla vårt sinne med dem. Detta är det första steget mot inre befrielse.


Som tidigare påpekats lider en person som inte kan sluta tänka på sina misstag troligen av starka mindervärdeskänslor. Det är därför viktigt att även se tillbaka på och bli medveten om varje gång vi inte känt oss tillräckligt bra, inte upplevt oss älskade, accepterade eller värda kärlek. Precis som med misstag, är dessa ögonblick lagrade i sinnet som bilder eller videosnuttar. Låt dem komma upp och låt dem passera. På detta sätt börjar vi rensa ut mindervärdeskomplexet som gör vårt sinne benäget att hänga upp sig på att älta misstag.


För att hitta fullständig inre frihet krävs djup och grundlig meditation. Det tar tid och tålamod. Jag rekommenderar att börja meditera hos Stockholm Meditation; de har guider som kan hjälpa dig med denna process. De kan visa hur man tömmer sinnet på ett enkelt och systematiskt sätt.


Ett sinnestillstånd där det inte är möjligt att älta misstag

Enkel meditationsövning. Kurser i meditation. Bli meditationslärare.

När sinnet är rensat kommer det inte längre att vara möjligt att älta gamla misstag av den enkla anledningen att man insett att det inte finns någon förflutet att tänka på. Vi lever helt i nuet, som är verkligheten, och detta är det bästa sättet att "sluta" tänka på det förflutna.


Detta betyder inte att vi har tappat minnet. Det betyder bara att de misstag och andra prövningar vi gått igenom i livet nu har transformerat och blivit till användbara erfarenheter. Istället för att orsaka smärta har de förvandlats till förmågor och styrkor, genom vilka visdomen i det sanna sinnet kan komma till uttryck.


Nu för tiden rekommenderar jag alltid människor att meditera. Det är den universella lösningen. Oavsett hur stort eller litet ditt problem är kommer meditation att hjälpa eftersom den tar dig tillbaka till ditt ursprung, som är visdom och sanning.


Michael

170 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page