top of page

Hur mediterar jag? Hjälper meditation mot ångest och oro?

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Meditation är ett effektivt sätt för att komma tillrätta med ångest och oro.


I grunden består vårt sinne av ett rent medvetande, fritt från oro, ångest, tankar etc. Det kan beskrivas som ett varande, en existens. Vårt sinne har dock genom tiderna blivit belamrat med mindervärdeskänslor som tar sig uttryck i bland annat ångest, oro och stress. Duger jag? Klarar jag av detta? Har jag gjort rätt? Tänk om jag får kritik! Har jag tillräckligt med pengar? Kommer jag överleva? Denna typ av tankar matas vi automatiskt av och beskriver som ångest eller oro.


Ångest och oro är alltså inget annat än automatiserade tankar och känslor inuti vårt sinne. Det innebär att om vi finner ett sätt att eliminera sådana tankar och känslor, kommer de att upphöra att verka inom oss, och vårt liv kommer istället att levas från det rena medvetandets plats. När det inte finns oro är vi naturligt rofyllda och lyckliga.


Nyckeln till att börja släppa dessa plågsamma tankar och känslor är att acceptera dem. Det kan låta svårt att acceptera, men acceptans är inget annat än att sluta slåss mot sina tankar och känslor.


Vår instinktiva reaktion är ofta att försöka att bekämpa våra negativa tankar och känslor genom att försöka tänka positivt eller genom att sysselsätta oss med någonting. Ett sådant handlande leder dock inte till att vi blir kvitt det smärtsamma. Möjligen kan vi trycka undan smärtan tillfälligt, men resultatet blir att känslorna kommer tillbaka, ofta med ökad styrka. Vi blir lite som tryckkokare som till sist exploderar.


Att acceptera vår smärta innebär att - istället för att försöka tänka bort eller trycka bort den - betrakta och välkomna den. På det sättet upphör trycket och de negativa tankarna och känslorna kommer bit för bit att tappa i styrka och "pysa ut" ur oss.Ett bra tips för att börja meditera är följande enkla övning.

  1. Avsätt 10-15 minuter dagligen för dig själv. Det kan vara på morgonen, på lunchen eller innan sänggående.

  2. Sätt dig ned bekvämt. Slut ögonen och låt alla tankar och känslor spela fritt. Observera allt som kommer upp. Låt tankarna och känslorna bara passera, likt moln på himlen.

  3. När tiden har gått tar du några djupa andetag och inombords säger du"tack" för den här stunden med dig själv.Gör detta till en daglig rutin. Försök inte att kontrollera dina tankar och känslor (om du gör det, observera i sådana fall den tanke som försöker kontrollera dina tankar). Låt dem bara spela fritt. Förvänta dig inga snabba resultat. Gör detta under en lång tid, minst tre månader.


Processen kommer att upplevas som att det går "upp och ned". Vissa dagar kommer det att kännas som att det hjälper och andra dagar kommer det att kännas som att ingenting har hänt eller att det till och med är värre. Det är normalt, och är i sig ett tecken på framsteg. Det är därför viktigt att inte utvärdera förrän du har gjort under en längre tid. Då kommer du att se hur mycket framsteg du faktiskt har gjort sedan du började. En bra idé är att skriva dagbok om ditt inre känsloliv. På det sättet kan du enklare följa din utveckling.


Efter hand kommer du att upptäcka att du inte identiferar dig lika mycket med det negativa. Det har tappat i kraft. Du har samtidigt upptäckt ett utrymme inom ditt sinne där det råder total frihet och harmoni. Det är lycka. Fortsatt meditation är att expandera detta utrymme inom dig.


Det ovan beskrivna är en jättebra början. Om du vill fortsätta att fördjupa dig och upptäcka en naturlig frid inom dig, rekommenderar jag att du letar upp ett meditationscenter där du kan få vägledning och uppmuntran. Ett center gör det lättare att hålla igång och skapa en rutin. Jag mediterar själv med Stockholm Meditation som är ett meditationscenter som erbjuder guidad meditation - både på plats och via internet - varje dag. Ni kan läsa mer på www.stockholmmeditation.se.
31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page