top of page

Hur slutar jag att skjuta upp saker?

Uppdaterat: 19 apr. 2023

De flesta känner nog igen sig i att skjuta upp saker till ett senare tillfälle, särskilt det som är lite besvärligt att hantera eller kräver en större arbetsinsats. För vissa är det ett stort problem. Det blir till en inre sorg därför att man vet att man inte lever livet enligt dess fulla potential. Man känner sig misslyckad och fången inuti sig själv, oförmögen att ta sig loss. Lyckligtvis är meditation ett effektivt medel mot prokrastinering.


Anledningen till att vi är oförmögna att agera eller skjuter upp saker beror i huvudsak på två aspekter:


  • För många tankar

Givetvis behöver man tänka innan man agerar. Men om man tänker alltför mycket är det svårt att komma till skott. Av vana tenderar en person med för många tankar att tänka igenom sina handlingar om och om igen och hamnar därför lätt i tidsnöd och känner sig pressad. En person som har många tankar är tung i hela kroppen och det finns inte något "utrymme" att agera. Varje handling är smärtsam och innebär en stor ansträngning. Eftersom allt är så tungrott låter man sig lätt distraheras. Det är svårt att få något gjort när det inre ser ut på detta sätt.


  • Perfektionism

Om man vill göra saker och ting perfekt är det svårt att få något gjort över huvud taget. En person med orimliga krav på sig själv är rädd för att misslyckas. Hen gör en stor sak av allt som hen företar sig och bestraffar sig själv hårt - i form av skam och skuldkänslor - för minsta felsteg. Det blir en stor mental påfrestning för en sådan person att handla, vilket leder till att personen istället skjuter upp eller undviker att göra något.Hur kan meditation hjälpa med detta och vad är resultatet?


Meditationen innebär en möjlighet att reflektera över sig själv. Vi kan se vad det är som blockerar oss. Vi blir medvetna om rädslor och mönster i vår sinnevärld och i våra beteenden. Denna medvetandeprocess är mycket värdefull då den hjälper oss att se att dessa blockeringar inte har med verkligheten att göra, utan är något som vi själva har skapat.


Meditation ger oss ett verktyg för att rota upp släppa blockeringar. Härigenom öppnas ett utrymme inom oss. Vi känner oss lättare i både kropp och sinne. Självacceptans - en acceptans för våra begränsningar och tillkortakommanden - inträder, vilket är en härlig känsla. Äntligen behöver vi inte vara perfekta, utan kan börja handla. Steget mellan tanke och handling blir kort och smärtfritt. När vi handlar hittar vi nya vägar och vår kapacitet växer. I takt med att vår kapacitet växer, växer också tilltron till den egna förmågan. Det blir mindre relevant att jämföra sig med andra och livet känns glädjefyllt och mindre allvarstyngt. Det tar inte lång tid innan vi kan se tillbaka på det gamla jaget som blott en blek skugga.


Om du känner igen dig i ovanstående och vill uppnå en förändring i ditt liv, börja meditera. Det går snabbt att få bestående resultat och en ljus framtid väntar dig.
32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page