top of page

Hur slutar jag känna skuld och skam?

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Många kämpar med skuld och skam. Jag också. Om jag gjorde ett misstag eller sa något som folk inte omedelbart gillade överväldigades jag av starka känslor av skuld och skam. Dessutom kände jag ständigt att jag hade svikit människor runt omkring mig, särskilt min far. Dessa känslor gjorde mitt liv mycket svårt och jag fann ofta mig själv leva ett liv där jag försökte "göra upp" för den besvikelse jag trodde att jag hade orsakat andra.


Genom meditation lyckades jag släppa min skuld och också förstå mig själv mycket bättre. Jag delar min erfarenhet här i förhoppning om att den kan öppna ert sinne för nya sätt att se på skuld och göra er nyfikna på att prova meditation.


Vad är skuld och dess konsekvenser?


För att övervinna skuld hjälper det om vi först förstår innebörden av skuld och skam är och de underliggande mekanismerna som gör att vi lider.


I grund och botten är skuld vårt sinnes svar på en överträdelse av våra normer för rätt och fel. När vårt sinne, genom tankar och känslor, säger oss att vi har gjort något "dåligt" eller "fel" uppstår skuld inifrån. I viss utsträckning tjänar detta syftet att hindra oss från att göra dåliga saker. Men det orsakar också mycket onödigt lidande.

Meditera och lär dig hantera ångest, skam och skuld.

För vissa människor är manöverutrymmet när det gäller saker som de kan göra utan att känna sig tyngda av skam mycket begränsat. Deras sinne, deras tankar och känslor, säger åt dem att alltid bete sig bra och att de alltid behöver vara omtyckta av andra; detta medför att även små misstag utlöser starka reaktioner av skuld och skam. Jag har noterat att människor som har vuxit upp med kontrollerande eller kritiska föräldrar i kombination med en stark känsla av mindervärdeskomplex är särskilt benägna att plågas av skuldkänslor.


Lidandet är smärtsamt och hindrar oss från att nå vår fulla potential som människor. Starka skuldkänslor kan exempelvis göra oss till personer som behagar andra och har svårt att säga nej eller hindra oss från att göra modiga drag som är nödvändiga för att växa och blomstra som människor.


Varför bör vi sluta känna oss skyldiga?


Även om skuld- och skamkänslor kan vara smärtsamma och göra livet svårt, är en befogad fråga varför vi bör göra oss av med dem. Om vi befriar oss från skuld och skam, kommer vi då inte att förvandlas till känslokalla monster?


Det jag insåg genom meditation var att anledningen till att vi borde sluta känna oss skyldiga är att skuld inte existerar i det sanna sinnet (det ursprungliga självet eller det högre självet). Det sanna sinnet är den högsta och mest upphöjda existensen som finns. Det är inte självcentrerat utan lever och existerar för allt och alla. Ett liv som levs från det sanna sinnet är ett liv i samklang med naturens flöde. Det är upp till varje person att hitta detta sanna sinne inom sig själv och leva sitt liv med det sinnet.


Det är av den här anledningen, dvs. beskaffenheten av det sanna sinnet, som vi inte förvandlas till skamlösa monster; tvärtom är det endast på det sättet vi kan samexistera harmoniskt i världen.


Försök inte tillfredsställa skulden eller skammen


När starka skuldkänslor uppstår inom oss är vår första reaktion vanligtvis att försöka hitta en snabb lösning för att stoppa dessa skuldkänslor.


Låt säga att någon är upprörd över hur vi har agerat i en viss situation. I det fallet kan vi behöva be om ursäkt, diskutera situationen eller hitta andra sätt att försonas med den personen. Detta fungerar emellertid inte om våra handlingar styrs av skuld, vilket är en självcentrerad känsla. Eftersom syftet med vår ursäkt eller försoningsförsök i sådana fall primärt är att dämpa våra skuldkänslor snarare än att faktiskt bry oss om den personen, kommer våra handlingar inte att beröra den andra personens hjärta, och vi kommer att förmodligen att få ännu mer ångest eftersom vi misslyckades med att uppnå det önskade resultatet (förlåtelse, försoning).


Exemplet ovan visar en typ av undertryckningsmekanism. Det är ganska troligt att det fanns känslor av underlägsenhet, ilska eller sårade känslor hos oss som bidrog till situationen, men vi var inte redo att hantera det och lät istället skulden diktera vår handlingsplan. Hade vi varit fria från skuld, skulle vi ha kunnat ta upp frågor som sårade känslor, olikheter i fråga om åsikter, missförstånd eller tidigare felsteg istället för att bara be om ursäkt. Utan skuld i vårt sinne skulle vi ha varit mer ärliga både mot oss själva och den andra personen.


Kämpa inte emot skulden eller skammen


Som nämnts ovan är det svårt för oss att mogna som individer om vi inte gör något åt vår skuldbelastade sinne.


Det som gör vår situation så svår att hantera är att skulden tar kontroll över vårt sinne, och att vi inte kan undkomma dess grepp. Men här behöver vi förstå följande om hur sinnet fungerar: Ju mer vi försöker motstå något, desto starkare håller vi fast vid det.


I stället för att motstå de skambelagda känslorna behöver vi ge oss själva tillåtelse att känna dem. Detta kommer säkert kännas ologiskt till en början, men det är en mycket mer produktiv strategi än att kämpa emot skulden och andra obehagliga känslor. Tillåt dig själv att gå runt och känna dig så skamfylld som det bara är möjligt. Låt känslorna stiga upp inom dig utan att försöka kontrollera dem. Även om det här är smärtsamt kommer du snart att upptäcka att skammen avtar och att du känner dig lättare och uppfriskad inombords.


Anledningen till att detta fungerar är att ett tillåtande av de skamfyllda känslorna är som att ta bort locket från vår interna tryckkokare av uppdämd och undertryckt skam. Ett annat sätt att uttrycka det här på är att vi har börjat acceptera oss själva som vi är. Självacceptans leder till framsteg.


Meditera för att släppa taget om skulden och rena ditt sinne

Vad ska man göra när man känner skam?

Enkelt uttryckt: anledningen till att vi upplever skam och skuld är för att vi har skamkänslor i vårt sinne. Likaledes enkelt uttryckt: om vi rensar vårt sinne från skam och skuld, kommer vi inte längre känna oss skyldiga eller skamfyllda. Att rensa sinnet är således den slutgiltiga lösningen på skuldproblemet (inklusive andra problem relaterade till sinnet), och vi borde uppsöka en plats som erbjuder denna lösning. Meditation är den platsen.


Det finns två huvudsakliga aspekter av meditation: (i) självreflektion och (ii) att släppa taget.


Genom självreflektion blir vi medvetna om mönster och underliggande ramar och konstruktioner i vårt sinne. Genom att släppa taget tömmer vi vårt sinne från dessa smärtsamma mönster, ramar och konstruktioner. När vi utövar meditation under en längre tid, återvänder vi gradvis till det skuldfria, ursprungliga sinnet. På detta sätt blir vårt liv lyckligt, enkelt och givande.


Med tiden upptäcker man att allt lidande som orsakats av skuldkänslorna faktiskt har lett en i riktning mot ökad självinsikt. Det skammens syfte. I mitt fall kom jag att inse att lidande inte är dåligt. Det är bara ett sätt för universum att hjälpa oss att söka efter Sanningen. Om vi håller vårt sinne öppet för att hitta sanningen, kommer vi att förstå att alla smärtor som vi går igenom faktiskt är förklädda gåvor.


Nu för tiden är meditation effektivt, billigt och enkelt. Läs mer på exempelvis Stockholm Meditation där jag själv mediterar. Man kan få personligt vägledd meditation via Zoom eller på centret. Att ha en personlig guide är otroligt kraftfullt. Genom meditation kommer du att lära känna dig själv mycket väl och när du tömmer ditt sinne kommer du att börja inse saker om ditt sanna sinne, ditt sanna jag. Meditation hjälpte mig enormt och jag är säker på att det kan hjälpa dig också. Rekommenderas å det varmaste!


Kolla gärna på den korta videon nedan. Den beskriver hur meditation hjälper mot skuld.


Michael


109 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page