top of page

Meditation har hjälpt mig hantera mitt trauma

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Trauma är något som drabbar många. Det finns olika typer av traumadiagnoser; det de har gemensamt är att de alla innebär smärta i olika utsträckning.

Trauma meditation silent retreat

För ett år sedan diagnostiserades jag med s.k. komplex PTSD. Dessförinnan levde jag utan diagnos och hade det svårt på många sätt. Liksom många andra människor som lider av smärtsamma känslor och stress kämpade jag med att hålla mitt inre i styr. Inget fungerade till dess jag började meditera.


Genom den här meditationen kan man med tre enkla moment tömma sinnet på traumatiska bilder. Metoden innebär att man – under personlig guidning i en trygg miljö – ser tillbaka på sitt liv, reflekterar och tömmer ut/släpper.


Människor med trauma har ofta svårt att prata om och lita på människor på grund av skam och rädsla. Jag trodde aldrig att jag skulle klara mig igenom förra året, men den här meditationen har gett mig verktygen för att förstå och hantera mitt trauma. Meditationsguiderna har hjälpt mig mycket för att jag skulle kunna övervinna något som verkligen inte har varit enkelt. Jag är innerligt tacksam för den hjälp som jag fått från guiderna och deras förståelse för mitt problem.


Jag vill understryka att det krävs arbete och ansträngning för att läka. Liksom allt som har ett värde här i livet kräver meditation en arbetsinsats, tålamod och beslutsamhet. Att meditera är inte som att ta en medicin som man fått utskriven av en läkare. Sådana mediciner medför ofta biverkningar eller andra symptom. Den här meditationen medför inte några skadliga biverkningar. Tvärtom – meditation ger dig de bästa möjliga biverkningarna. I mitt fall har exempelvis den främsta ”biverkningen” varit visdom!

Meditationscenter ångesthantering trauma

Det finns inget som är bättre än att bli fri från det falska sinnet. Prova själv och se. Du riskerar inte att förlora något annat än din smärta, ditt lidande och dina tvivel. Att se tillbaka, reflektera och tömma ut har hjälpt mig att bli av med mina traumatiska bilder och jag är så tacksam över att få dela med mig om detta till er!


Happy meditation!


Antoinette

Översatt från engelska


54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page