top of page

Studie: Mindfulness hjälper mot ångest

Uppdaterat: 19 apr. 2023

I tidningen Dagens Nyheter publicerades den 11 november 2022 en artikel om behandling av ångestsymptom med hjälp av mindfulness.


I artikeln diskuteras en studie utförd av Georgetown University Medical Center i USA. Man hade rekryterat 276 personer med ångesttillstånd. Deltagarna lottades till att antingen få den bästa läkemedelsbehandlingen (s.k. gold standard) bestående av escitalopram (exempelvis Cipralex) eller genomgå en metod som kallas för mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR).


MBSR är inspirerad av buddhistisk meditation och består av ett strukturerat åtta veckors grupprogram där deltagarna hade en 2,5 timmars gruppträff i veckan, en daglig 45 minuter lång övning att utföra i hemmet samt två stycken heldagsretretater.

Vad är skillnaden mellan mindfulness och meditation?

Deltagarnas ångestnivå kartlades och analyserades före och efter behandlingen. De forskare som utförde analysen visste inte vilken behandling, dvs. läkemedel eller MBSR, som deltagarna hade fått. Resultatet visade att de deltagare som genomgått MBSR-behandling kunde uppvisa en reduktion av allvarlighetsgraden av ångest med cirka 30 procent, vilket var lika mycket som symptomen minskade för den grupp som fick läkemedel.


I artikeln kommenteras resultatet av forskaren och psykologen Oskar Flygare på Karolinska institutet. Han säger studien är välgjord, men ifrågasätter bland annat hur stor del av de positiva effekterna som kommer från mindfulness som sådant och hur mycket som kan härledas till att den gruppen fick uppmärksamhet i form av den 2,5 timmar långa veckovisa gruppträffen samt heldagsretreaterna. Flygare säger att den behandling som deltagarna i studien är betydligt mer ingående än vad man kan förvänta sig om man går till en vårdcentral.


Några kommentarer

Jag hade själv mycket ångest och oro innan jag började meditera. Så för mig är det inte alls konstigt att den aktuella mindfulnessbehandlingen kunde påvisa bra resultat. Det är glädjande att se att mindfulness, meditation och andra typer av behandlingar uppmärksammas i forskarvärlden.


Utan att göra några vetenskapliga anspråk, tror jag att den meditation som ges på Stockholm Meditation fungerar ypperligt i ångestreducerande syfte. Förutom hos mig själv, har jag sett väldigt många som blivit hjälpta och äntligen fått ett effektivt verktyg för släppa sina ångestskapande tankar. Ju mer man mediterar, desto mindre identifierad blir man med sina negativa tankemönster. Man hittar en naturlig frihet inombords. Det fina med Stockholm Meditation är också att man kan meditera hur mycket man vill, varje dag om man så vill. Man får också personligt stöd och hjälp.


Det är värt att nämna att det inte föreligger någon någon konflikt mellan att meditera, ta läkemedel, göra mindfulness eller genomgå KBT-terapi. Det kan vara så att en kombination av exempelvis läkemedel och en annan typ av behandling är det bästa sättet för den enskilda personen. Jag tror att det är viktigt att man hittar den väg som passar bäst för en själv.


Michael


Fotnot: Studien publicerades i Jama Psychiatry den 9 november 2022. Läs mer här.

43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page