top of page
 • Skribentens bildGaby

Nyckeln till personlig utveckling: lär känna dig själv

Självkännedom är bland de viktigaste förmågorna vi kan odla som människor. Trots det är det en sällsynt egenskap. Även om många tror att de känner sig själva, visar studier på att endast 10-15 procent av oss verkligen gör det.


Varför ska vi bry oss om självkännedom? Vad gör det till en så viktig egenskap? Jo, det är först när vi tydligt kan se oss själva som vi kan vi få ett ökat självförtroende, vara mer kreativa, ha starkare relationer och fatta bättre beslut.


Aristoteles uttryckte det nog bäst av alla: "Att känna sig själv är början på all visdom."


På samma sätt som att köra bil, om vi inte har någon aning om var vi är eller vart vi är på väg, hur kan vi då komma någonstans?


I den här artikeln kommer vi att diskutera:

 • Innebörden av självkännedom och olika typer av självkännedom

 • Hinder för att känna sig själv

 • Fördelar och tips för att odla självkännedom


En inre resa


De bästa meditationerna i Sverige. Hur börjar jag meditera?

Carl Jung framhävde självkännedom som nyckeln till uppvaknande: "Du kan endast se klart när du kan se in i ditt eget hjärta. Den som blickar utåt, drömmer; den som blickar inåt, vaknar."


På senare tid har Daniel Goleman, genom boken "Känslans intelligens", återetablerat begreppet självkännedom i forskningens framkant. I boken pratar han om avgörande färdigheter för emotionell intelligens. Självkännedom är en av dessa färdigheter. Att vara medveten om våra känslor innebär att vi kan vara medvetna om våra handlingar. Det är våra handlingar som styr vår öde.


Så vad är självkännedom egentligen? Som en psykolog uttrycker det:


"Självkännedom är förmågan att inse ens känslomässiga tillstånd vid varje given tidpunkt."


Genom forskning har det framkommit att det finns två typer av självkännedom, intern och extern sådan.


Intern självkännedom är förmågan att se våra värderingar, passioner, reaktioner och påverkan på andra. När någon har hög intern självkännedom är de mer benägna att vara nöjda med sitt jobb och sina relationer, ha bättre personlig kontroll och vara lyckligare.


Extern självkännedom å andra sidan är förmågan att uppfatta hur andra uppfattar oss. En person med hög extern självkännedom är mer benägen att ha empati och vara öppen för andras perspektiv.


Man skulle kunna tro att hög intern självkännedom per automatik skulle betyda att vi har hög extern självkännedom. Men så är inte fallet. De två typerna av självkännedom går inte hand i hand. Att man besitter hög kännedom i en kategori behöver alltså inte betyda inte att man gör det i den andra.


Nedan är en tabell som visar de olika kombinationer vi kan ha mellan de två typerna av självkännedom och vad var och en betyder.


Introspektören (hög intern, låg extern) Man har en tydlig uppfattning om vem man är, men man utmanar inte sina egna åsikter eller söker andras uppfattning. Det begränsar ens utveckling och relationer till andra människor.

Medveten (hög intern, hög extern) Man har en tydlig uppfattning om vem man är, men söker samtidigt ta in andras uppfattning, vilket innebär att man verkligen kan utvecklas och lyckas.

Sökaren (låg intern, låg extern)

Man vet inte vem man är eller vad man står för. Man kan känna sig frustrerad på grund av detta.

Behagaren (låg intern, hög extern)

Man fokuserar på andra människor men bortser från vad som är viktigt för en själv vilket kan vara skadligt för ens egna framgång och utveckling.

Av tabellen kan vi utläsa att att vara "medveten", dvs. att ha både hög intern och extern självkännedom, är den optimala kombinationen för personlig utveckling och framgång. Ser du dig själv i en av de fyra kombinationerna ovan? Eller kanske en kombination av de fyra. För egen del har jag fluktuerat mellan "introspektören", "sökaren" och "behagaren" men när jag mediterar och reflekterar mer över mig själv kan jag se att jag rör mig i riktning mot att bli "medveten".


Om du vill ta reda på hur stor din självkännedom är, kan du göra ett litet självtest här.


Nu när vi vet vad självkännedom är, låt oss diskutera vad som blockerar oss från att förstå oss själva.


Tillträde förbjudet. Renovering pågår fram till 2030


Mindfulness för nybörjare. Ökad självkännedom. Guidad meditation.


"Allt som irriterar oss hos andra kan leda oss till en förståelse för oss själva." -CG Jung


Vid det här laget tror jag att alla kan hålla med om att om vi gärna skulle vilja förstå oss själva bättre om vi kunde. Så vad blockerar oss från att se oss själva tydligare?


Det finns flera anledningar till varför vi inte kan se oss själva tydligt:

 • Skyller på andra eller på omständigheter: Vi tenderar att bli defensiva och skylla i från oss i situationer eller runt människor där vi känner oss negativa. Men om vi pekar på andra kan vi inte se vad det är inuti oss som har triggat de negativa känslorna. Som Deepak Chopra sa, "Världen är en spegel, vad du säger om andra är egentligen hur du känner dig själv."

 • Hanteringsmekanismer: Automatiska reaktioner som vi har utvecklat under våra liv blockerar oss från att se eller agera på ett annat sätt. Nyckelordet här är "automatiska". Om något sker automatiskt är vi själva inte medvetna om det. Det är därför vanor är så svåra att bryta.

 • Fråga "varför" istället för "vad": Det mänskliga sinnet är inte rationellt utan subjektivt och dömande. När vi ställer frågan "vad?" istället för "varför?" håller vi oss objektiva. Istället för att exempelvis fråga "Varför mår jag dåligt?" kan vi fråga "I vilka situationer känner jag mig så här och vad har dessa situationer gemensamt?"


Att tydligt se oss själva kräver att vi bryter oss loss från vårt invanda sätt att tänka, är öppna för möjligheten att vi har fel och lyssnar på vad världen säger till oss. Låt oss nu prata om hur vi kan utveckla vår självkännedom.


Det vi fokuserar på växer


Personlig utveckling. Tips på hur man får bättre självkännedom.

Att vända vår uppmärksamhet inåt är det första steget mot att odla självkännedom. När vi vänder vår uppmärksamhet inåt innebär det att vi är villiga att förändras. Det är först när vi har viljan att förändras som vi faktiskt kan förändras.


Här är några tips för hur vi kan öka vår självkännedom.


Dagbok och självreflektion

Att skriva dagbok är ett bra verktyg för att uttrycka - antingen genom att skriva eller rita - hur vi känner oss, sätta mål och reflektera över dagen.

Var nyfiken

Var nyfiken på dig själv och öppen för att lära dig om din personlighet, värderingar och övertygelser.

Sänk garden

Var villig att se dig själv i ett mindre smickrande ljus och var ärlig mot dig själv i fråga om hur du verkligen känner dig.

Hitta dina triggers

Genom att skriva och reflektera över dig själv, och genom att ställa "vad"-frågor, kan du börja se vad det är som utlöser dina känslor.

Meditation

Från personlig erfarenhet är meditation ett mycket kraftfullt verktyg för självreflektion. Det tillåter oss att verkligen vara ärliga mot oss själva och upptäcka vem vi faktiskt är.


Precis som med allt i livet tar det tid. Att lära sig att blicka inåt är inget undantag, så var snäll mot dig själv och ge inte upp!


Odla dina superkrafter


Hur mediterar jag? Meditationstips. Självmedvetenhet.


Det finns många fördelar men låt oss fokusera på dessa fem:

 • Ökar självförtroendet: när vi kan reglera våra känslor kan vi bättre hantera utmaningar vilket i sin tur gör oss trygga i våra förmågor.

 • Utvecklar ett vilja att växa som människa: en vilja att växa som människa är en inställning till livet där vi anammar utmaningar, ser misslyckande som en möjlighet och tillåter oss att växa på ett positivt sätt.

 • Förbättrar kommunikationen: vi kan uttrycka oss bättre, aktivt lyssna på andra, vara ärliga och bygga förtroende.

 • Ökar produktiviteten: när vi känner till våra styrkor och svagheter kan vi nyttja vår tid bättre, fokusera på vad vi är bra på och be om hjälp när vi behöver det.

 • Fatta bättre beslut: vi kan tänka kritiskt, undvika känslostyrda fördomar och fatta välgrundade beslut.


Det är fantastiskt att se hur en ökad självkännedom påverkar varje aspekt av våra liv. När vi investerar i att förstå oss själva bättre investerar vi i vår förmåga att vara nöjda med oss själva och leva ett tillfredsställande liv.


Sammanfattning


Stockholm Meditation | Guidad meditation | Inre styrka

Vägen till självkännedom är en resa i det inre. Hur kan vi verkligen förstå världen och människorna i vår närhet om vi inte fullständigt förstår oss själva?


Som Woo Myung uttrycker det, "Visste du att allt du söker finns i ditt sinne? Självkännedom, utveckling, lycka och framgång. Allt vi behöver göra är att blicka inåt."


Vi har kartlagt jorden, och till och med rymden runt jorden; låt oss nu kartlägga vår inre värld. Genom att göra det kan vi förstå vårt syfte, vår potential och vår destination.


Lycka till på resan mot självkännedom! Och du, dela gärna med dig om hur din resa går! Det är alltid roligt att höra om varje persons historia, upp- och nedgångarna och om det mod vi alla besitter.


Gaby

Översatt från engelska

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page