top of page

Några ord om arrogans

Uppdaterat: 27 juni 2023

Jag har varit väldigt arrogant i mitt liv, tyckt mig vara bättre och smartare än andra. Fnyst och sett ner på andra. Nu jobbar jag med att ge upp min arrogans. Det är en process. Tack vare meditation har jag fått ett, i vart fall för mig, större perspektiv på betydelse av att ge upp arrogans och självupptagenhet.


Nödvändigheten i att ge upp arrogans


Varje människa behöver övervinna sin arrogans och självupptagenhet. Sådana personlighetsdrag är inte förenliga med vår sanna natur. De orsakar lidande inte bara för andra utan också för oss själva. Det enda sättet att utvecklas som människa är att bejaka sin sanna natur, som är en natur bestående i enhet, kärlek och acceptans.


Det krävs både insikt och mod för att ge upp sin arrogans. Man kan tro att man förlorar en del av sin identitet, sitt självvärde eller självförtroende genom att ge upp något som man förknippar med självförtroende eller styrka. Det finns dock ingen sådan konflikt. Tvärtom. Identitet, självvärde och självförtroende harmonisera på ett vackert sätt i en person som har gett upp sin arrogans och självupptagenhet och återfått sin sanna natur.


Roten till arrogans


Arrogans och självupptagenhet stammar från känslor av otillräcklighet och stolthet. Djupt inom oss känner vi att vi inte är tillräckligt bra och att vi behöver hävda oss genom ett arrogant beteende. Vi ikläder oss masker, bygger falska identiteter och fejkar vårt självförtroende. Medvetet eller omedvetet skäms vi över vårt mindervärdeskomplex, vilket får oss att anstränga oss djupt för att dölja det för omvärlden, till både vårt eget och andras bekostnad och lidande.

Mindfulness i Stockholm | Må bättre | Kurser i meditation

När vi mognar som människor inser vi det nödvändiga i att ge upp vår arrogans och självupptagenhet för att kunna gå vidare och utvecklas. Intuitivt förstår vi att ett fasthållande vid arrogansen endast kommer att skapa (ytterligare) lidande. Att vara stolt och arrogant får oss att skjuta människor ifrån oss och gör det omöjligt att bygga relationer byggda på förtroende och äkthet. Dessutom kan vi aldrig nå vår fulla potential om vi är arroganta och besatta av oss själva. Anledningen till detta är att en grundbult i verklig potential är synergier och samexistens med andra människor och med omvärlden. Sådana synergier kan bara uppnås genom ödmjukhet och respekt för varandra, och aldrig genom ett arrogant och självcentrerat sinnelag.


Meditationens kraft - förvirrande ibland, men vackert till slut


Meditation är ett utmärkt sätt att hantera arrogans och självupptagenhet. Meditation ger oss möjlighet att se tillbaka på oss själva och släppa taget om mindervärdeskomplexet och stoltheten i vårt sinne. Det är en reningsprocess för vårt sinne och hjälper oss att återfå vårt ursprungliga sinne, vår sanna natur.


Hur påverkar detta oss? Förlorar vi vårt självvärde eller identitet?


När vi renar sinnet genom meditation bryter vi ner vårt sinne och tar av oss alla masker vi har satt på oss och gömt oss bakom under livet. Det innebär att våra idéer om värde, identitet och självförtroende kommer att krossas. Ibland kan vi känna oss väldigt vilsna.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en sådan vilsenhet bara är en del i en övergångsfas. Det är som när larven blir till en fjäril. Att bryta sig loss ur kokongen kan göra ont och vara förvirrande, men det är nödvändigt för att upptäcka vår sanna natur. Vår sanna natur är det högsta och mest värdefulla; den känner sitt eget värde eftersom den är livet självt. Identiteten hos vår sanna natur är universum, som omfattar allt. Självförtroendet hos vår sanna natur ligger i kunskapen om naturens flöde; att allting sker tack vare och genom universums försorg.


När vi inser detta förstår vi att livets syfte är att leva för världen. Ett sådant liv levs med ett naturligt självförtroende. Detta självförtroende är dock inte självförhärligande, utan ödmjukt. Det är ödmjukt eftersom vi nu vet att vi alla är ett och samma, att ingen är högre eller lägre, att vi är ömsesidigt beroende av och samexisterar med varandra. Ingenting kan tillskrivas jaget eftersom allt sker som ett utflöde av universum/världen. Det finns sålunda ingen ära som vi kan ta åt oss. Det är så det är avsett att vara, det är så världen är beskaffad.


Titta på gärna på den korta videon nedan. Att söka sin sanna natur är något varje människa bör göra.


Michael

116 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Gab Adam
Gab Adam
Jun 12, 2023

I love the analogy to a caterpillar becoming a butterfly! so true and so worth it!

Like
bottom of page