top of page

Lyckoforskning och meditation går hand i hand

Uppdaterat: 20 dec. 2023

Dagens Nyheter har nyligen i två artiklar (se här och här) uppmärksammat lycka och vår strävan efter lycka. Det har varit intressant läsning och jag finner att utövande av meditation ligger väl i linje med de senaste rönen kring lycka och hur man lever ett lyckligt liv.


I den första artikeln säger Bengt Brülde, professor i praktiskt filosofi vid Göteborgs universitet, att lycka kan delas lycka upp i fyra olika varianter: euforisk lycka, sinnesfridens lycka, välbefinnandets lycka och livstillfredsställelsens lycka. De två sistnämnda är de mått som är vanligast inom lyckoforskningen och mäts genom självskattning. Sinnesfridens lycka är något som kommer inifrån och euforisk lycka är starka och tillfälliga lyckorus.


Lycka, meditation, mindfulness, meditationskurs, meditationslärare i Stockholm

I den andra artikeln anges att jakten på lycka i sig kan vara ett problem. Russ Harris, författare till boken "Lyckofällan", framhåller i sin forskning att vi människor ofta tror att lycka ska vara normaltillståndet, men att så är inte fallet. På grund av denna felaktiga uppfattning upplevs psykologiskt lidande som något onormalt och ett svaghetstecken som väcker skam, enligt Harris.


Istället för att jaga lycka förespråkar Harris något som kallas ACT, vilket står för acceptance and commitment therapy. I korthet handlar det om att inte försöka att tränga undan jobbiga tankar och känslor. Personen ska tillåta att de finns där, utan att värdera dem eller försöka förändra dem. Därmed blir det lättare att gå vidare utan att fastna i tankarna eller känslorna.


Psykologen Isabel Petrini säger i samma artikel att ACT leder till att "man reglera volymen på tankarna och ge dem mindre makt. Då lyssnar man mindre på dem och gör mer av det man verkligen vill".


Bengt Brülde framhåller att ett bra sätt för att höja lyckonivån i livet är att fokusera på nära relationer samt att engagera sig i något som ger mening i vardagen. Han rekommenderar även meditation.


Mina tankar kring lyckoforskning och meditation


Jag har ägnat mig åt meditation i drygt tio år nu och ser många likheter med dagens lyckoforskning och de insikter jag fått genom meditation.


  1. Vi jagar lycka på grund av våra medfödda mindervärdeskänslor. Vi tror att vi inte duger och tror att något vi benämner "lycka" ska kunna få oss att känna oss tillfreds med oss själva. Detta skiljer sig inte åt på annat sätt än att vi jagar pengar, kärlek, bekräftelse som ett sätt för oss att uppfylla oss själva. Det kan dock aldrig fylla vårt inre tomrum eftersom vårt sinne i grund och botten inte kan helas med hjälp av yttre stimuli.

  2. Ärlig introspektion är grunden i en bra meditation. Det är meningslöst att trycka bort negativa tankar och känslor. När vi gör det så kan vi inte se oss själva, vilket bara leder till fortsatt, och till och med ökat, lidande. Det är därför det är så viktigt att tillåta alla tankar och känslor. Det är endast då vi kan se vad vi bär på inombords.

  3. Genom meditation går vi vidare från negativa tankar och känslor genom att släppa dem. Se och släppa, se och släppa. Att göra det över tid är basen i meditationen.

  4. Sinnesro infinner när man inte sitter fast i sina negativa tankar och känslor, när man har rensat ut i sinnet och skapat ett utrymme som är fritt från negativa tankar. Man kan säga att det utrymmet består av ett "rent medvetande" utan identifikationer över huvud taget, inte ens till en själv. Denna plats är källan till liv och naturlig lycka.

  5. Med ett fritt sinne blir det lätt att ta sig för saker som i sin tur ligger i linje med ett lyckligt liv enligt lyckoforskningen. Eftersom sinnet inte är belamrat med otaliga tankar är det lättare att fokusera på det man vill göra, det är lättare att acceptera andra människor, känna tacksamhet och bygga meningsfulla relationer. Man upplever därmed en större tillfredsställelse med sitt eget liv.


På det hela taget finner jag att meditation ligger väl i linje med vad forskningen indikerar leder till ett "lyckligt" liv. Genom att meditera skapar man sig inga illusioner om lycka, utan man finner ett sätt att leva ett realistiskt liv, där man accepterar det som sker och förhåller sig till det med visdom, vilket är sann lycka.


Stockholm Meditations motto är "Lycka är att var utan oro". Det ligger väldigt mycket i detta. När vi inte håller fast vid orostankar och andra negativa tankar är vi naturligt lyckliga. Inte uppjagat lyckliga, utan bara naturligt tillfreds, vilket är väldigt behagligt och tacksamt.


Meditation för nybörjare | Lär dig meditera | Enkel meditation

Genom att meditera upplever man en närmare kontakt med källan till världen, det stora medvetandet och ens högre jag. Denna kontakt kan ibland innebära starka euforiska upplevelser, men man inser snart det lönlösa i att håller fast vid sådana stunder av eufori. Allt är en helhet, ett kommande och ett gående. Tack vare meditationen växer sinnet och man kan se helheten i tillvaron och i mänskligt liv.


Meditationen har lett mig in på en mycket lyckligare bana i livet. Även om mitt sinne fortfarande producerar en hel del negativa tankar och annat strunt är jag inte längre fast i dem. Jag kan leva i ett "space" som är fritt, vilket är väldigt tacksamt.


Att kunna ta sig an livet utifrån ett fritt sinne innebär glädje, tacksamhet och lättnad. Jag upplever nu en stor mening med livet och i allt det jag företar mig. Lyckan är ständigt närvarande – även i de situationer som är svåra. Att veta att lyckan bara är "ett perspektiv bort" är en stor trygghet. Min förhoppning är att fler människor börjar meditera.


Michael


247 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page