top of page

Meditation gör att hjärnan växer

Uppdaterat: 19 apr. 2023

Meditation uppmärksammas mer och mer i kretsen utanför de redan invigda. Det pågår en omfattande forskning kring meditation och bevisen för dess positiva effekter blir allt mer tydliga. Det är en tidsfråga tills meditation blir något för alla och envar.


I SVD den 26 mars 2022 publicerades en artikel om meditation och vetenskap. Av artikeln framgår att det forskats en hel del om meditation, men att de flesta studier som hittills gjorts är utförda av personer som redan är involverade i meditation sedan länge, där resultaten baseras på självskattning utan relevant kontrollgrupp.


I artikeln uppmärksammas Harvardforskaren Sara Lazar. Hon hade själv upplevt positiva effekter av yoga och meditation och beslöt sig för att undersöka detta närmare. Hon upptäckte att det fanns ett stort antal studier som indikerade att meditation medförde positiva effekter i fråga om depression, ångest, smärta, sömnsvårigheter, fokus samt allmän välbefinnande.

Hon ställde sig frågan vad som händer med kroppen när man mediterar. Hon utförde därför en studie där hon delade upp 30 sedan tidigare icke-mediterande personer i två grupper, en som fick meditera i 45 minuter dagligen och en kontrollgrupp som inte mediterade. Försökspersonernas hjärnor skannades före och efter meditation. Hos dem som mediterade kunde en volymökning i följande av hjärnans regioner uppfattas: (i) de regioner som har bäring på vår självuppfattning, (ii) hippocampus som är viktig vid lärande och minne, (iii) områden där kognitiva funktioner finns samt (iv) hjärnstammen som avger må bra-ämnet serotonin. Motsvarande förändringar kunde inte ses hos den icke-mediterande kontrollgruppen.


Slutsatsen blev alltså att det gick att påvisa att meditation leder till faktiska förändringar i hjärnan. De förbättringar som människor vittnade om i fråga om välmående kunde därmed backas upp med synbara fysiska förändringar.


Några personliga reflektioner


Jag har i snart tio år mediterat på meditationscentret Stockholm Meditation och ser väldigt positivt på att meditation nu uppmärksammas i vetenskapliga kretsar. Den här typen av uppmärksamhet höjer den allmänna medvetandegraden om betydelsen av meditation för vårt välbefinnande.


Utan att göra några vetenskapliga anspråk, törs jag påstå att tillgången till en metod genom vilken man kan släppa oro, stress och negativa tankar leder till en betydande förbättring av en persons livskvalitet. Detta är något som jag själv har upplevt och sett hos många av dem som mediterar på Stockholm Meditation. Att bli av med eller reducera stress innebär en enorm vinst för den enskilde och samhället. Sambandet mellan höga nivåer av negativ stress och ohälsa är sedan tidigare vetenskapligt välbelagt.


En hörnsten i meditation är att bli medveten om sig själv genom introspektion. När vi blickar inåt och iakttar oss själva ser vi beteenden, tankemönster och situationer där vi blir stressade, oroliga, dömande etc. Vi inser att stress, oro och ångest uppstår när vi tror på/håller fast vid våra negativa tankar. När vi betraktar dem som något som är sant och riktigt upplever vi att vi behöver agera för att söka tillfredsställa dem. När vi upptäcker att detta inte är möjligt blir vi frustrerade. Vi hamnar i en oändlig kamp, ett limbo, där vi inte kan göra något, men ändå försöker att klara av det. Det är både fruktlöst och utmattande.


Genom meditation kan vi effektivt släppa taget om dessa negativa tankar och känslor. Liksom alla goda ting krävs tid och arbete för att uppnå varaktiga resultat. Det är viktigt att man hittar en rutin som passar ens dagliga liv. Med tiden märker man att man inte längre är lika "investerad" i sina ständigt malande tankar, känslor och allehanda historier som spelas upp inombords. Man kan "se bortom" dessa - och en inre frid och visdom uppdagas gradvis. Det är vägen till ett bättre liv.


Om du vill åstadkomma en förändring i livet är meditation ett effektivt sätt. Tveka inte att kontakta Stockholm Meditation eller något annat meditationscenter för att påbörja din resa. Vi är redan många som mediterar, men ser gärna att fler gör det.


Michael

60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page