top of page

Varför blir man aldrig nöjd?

Ni känner säkert igen er i att även om man får det som man vill ha så dröjer det inte länge innan man vill ha mer, något som man hoppas slutligen ska kunna tillfredsställa den där hungern inombords. Anledningen till att vi agerar på det här sättet är att vi i grund och botten inte vet vad lycka är, än mindre var vi ska göra för att finna den.


Som barn minns jag att jag längtade efter saker som tv-spel, leksaker och resor. På vintern längtade jag efter värmen på sommaren och på sommaren längtade jag efter snön på vintern. När jag blev äldre ville jag ha kärlek, pengar och status. Jag kunde känna mig tillfredsställd efter att ha fått dessa saker, men det dröjde inte länge innan denna lycka avtog och jag återgick till samma "normala" (dvs. halvolyckliga) känslotillstånd som tidigare. Med åren blev ögonblicken av lycka eller tillfredsställelse av att få saker allt kortare, tills det i princip inte fanns någon tillfredsställelse alls. Det spelade verkligen ingen roll vad jag fick, allt var detsamma. Det var med viss förskräckelse som jag insåg att det inte finns något i livet som kan uppfylla det jag letade efter.


Genom att meditera har jag uppnått en grad av förståelse för människans sinne och innebörden av verklig tillfredsställelse och lycka. Nedan delar jag med mig av mina insikter som jag hoppas kan vara till värde för dig.


Vad är lycka och var hittar man den?


För att förstå varför livet känns otillfredsställande eller meningslöst behöver vi förstå innebörden av sann lycka. Sann lycka är detsamma som det sanna medvetandet, världens sanna existens. Det är en plats bortom det mänskliga sinnet, det "falska sinnet" (som en kontrast till det "sanna sinnet/medvetandet"). Det är en villkorslös och beständig existens, dvs. den förändras inte bara för att omständigheterna förändras. För att uppnå sann lycka krävs att vi uppnår ett sinnestillstånd som är ett med det sanna medvetandet, dvs. inte är beroende av villkor för dess tillfredsställelse.


Det vi kallar för villkor är de regler som vårt falska, mänskliga, sinne skapat och applicerar på världen, exempelvis: "för att jag ska vara lycklig måste x inträffa". Sinnet tror det är på detta sätt som lycka skapas, men det är felaktigt. Lycka kan aldrig bli resultatet av detta synsätt eftersom det förutsätter att något villkorslöst (sant) skapas av något som är villkorat (falskt). Även om villkoret uppfylls kommer lyckan inte att kunna uppstå i dess sanna form.


Nej, sann lycka kan bara återfinnas i ett sinne som är villkorslöst. Det är därför av största vikt att vi tömmer vårt sinne på dessa villkor. Vi kommer då naturligt att leva i lycka.


Några ord om falsk (betingad) lycka


Människor reagerar olika på falsk (betingad) lycka. Vissa människor tror att de faktiskt är lyckliga eftersom saker och ting ser ut att gå deras väg. Även om denna känsla av lycka kommer att försvinna när villkoren inte längre uppfylls, misstar sig många i detta hänseende och fortsätter att sträva efter ytterligare, temporär tillfredsställelse så snart det första lyckoruset klingat av.


I takt med att sinnet mognar, inser man intuitivt att det inte finns någon lycka i yttre ting och att det är meningslöst att jaga efter lyckorus. Man är då redo att gå vidare och uppleva verklighetens sanningen. Detta är den naturliga utvecklingen av vårt sinne i vår resa mot sanning och upplysning. Det är dock aldrig lönt att försöka förklara detta för någon vars sinne alltjämt håller fast vid illusionen om falsk lycka.


Meditation är sättet att hitta sann lycka


Anledningen till att vi följer en falsk idé om lycka är att mindervärdeskomplex och girighet finns invävt i våra sinnen. Som en följd av detta, tror vi att vi inte är tillräckliga och att vi behöver något för att vara uppfyllda. Detta är ett falskt perspektiv, från vilket alla strävanden mot att nå sann lycka kommer att vara resultatlösa.


Lycka är något som i grund och botten finns inom varje människa. Faktum är att vi redan har och är det. Vi är alla ett uttryck för livet, som är lycka och sanning. Varje varelse är det, men vi kan inte se det på grund av alla illusioner i vårt sinne. Lösningen är att göra sig av med alla illusioner i sinnet. Genom att göra det kommer vår perspektiv naturligt att skifta mot ett sant och lyckligt perspektiv.


Meditation är en metod för att identifiera de störande tankarna och känslorna och låta dem gå från vårt sinne. Jag rekommenderar starkt att börja meditera hos Stockholm Meditation.


Hur känns verklig lycka?


Tack vare meditationen vaknar jag varje morgon med ett klart sinne utan de otaliga bekymmer och olustkänslor som plågade mig i det förflutna. Jag är långtifrån perfekt och min förståelse kommer säkerligen att fördjupas ytterligare, men vad jag kan se nu är att verklig lycka innebär att alltid ha ett klart och rofyllt sinne.


Ett klart sinne är ett lyckligt sinne eftersom det inte hakar fast i något. Den är alltid närvarande i nuet. Allt är en existens, allt är jag; det finns ingen gräns mellan mig och världen runtomkring. Här görs allt för ett enda syfte, nämligen att leva för världen och som ett uttryck av världen.


Michael

57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page